สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทั่วไป) ปีงบประมาณ 2566
จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ.จุดให้บริการ (Walk-in)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566
 
สถิติ การออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566
 
จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service.