คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต.บ้านด่าน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 12

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

นำเงินมอบใหแก่ นายโอภาส และ นางเนียม รีอ่ำ ผู้ประสบอัคคีภัยหมู่ที่ 12 ในช่วงที่ผ่านมา

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวรีอ่ำต่อไป

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=973968729429766