ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุตำบลบ้านด่านทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

 

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุตำบลบ้านด่านทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

และเรียนเชิญพี่น้อง ประชาชนชาวตำบลบ้านด่าน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=947779848715321