โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

 

วันนี้ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้นำชุมชนในตำบลบ้านด่านทั้ง 12 หมู่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โดยช่วงเช้าเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะ

ตามหลักการ 3R และการบริหารจัดการขยะให้ครบวงจรและถูกวิธี ซึ่งมี นายพัฒนา เกตุชัยโกศล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากร

และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบบ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่อง

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม (หมู่บ้านขะโหยด)

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=1014240732069232