กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 

วันนี้ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ

ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลบ้านด่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เป็นกันเอง และอบอุ่น

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=1004747443018561