โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

" จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ "

 

วันนี้ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.  นายธวัช คลังกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน นำทีมคณะผู้บริหาร

พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ลงพื้นที่ปลูกป่า ในโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น 100 ต้น ได้แก่ ต้นอินทนิล 40 ต้น ต้นตะแบก 20 ต้น ต้นประดู่ 20 ต้น

และต้นมะค่า 20 ต้น บริเวณพื้นที่สาธารณะ ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=997437800416192