กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ

ประจำเดือน กันยายน 2561

 

วันนี้ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ

ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลบ้านด่าน ประจำเดือน กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการในตำบลบ้านด่าน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และอบอุ่น

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน