โครงการ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

 

ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน

และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง 

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/bandan.utt/photos/?tab=album&album_id=985191611640811