คำขวัญ..ตำบลบ้านด่าน"ถิ่นหลวงพ่อฮวบศักดิ์สิทธิ์  ปานเทพสถิตถ้ำปูน  สุขสมบูรณ์น้ำน่านผ่าน  ชื่นภูพานป่าเขียวขจี"
   
เมนู
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: คณะผู้บริหาร
 :: คณะสภา อบต.
 :: แผนที่อาณาเขต อบต.
 :: จำนวนประชากร 
ส่วนราชการ
 :: สำนักปลัด อบต.
 :: ส่วนการคลัง
 :: ส่วนโยธา
แผนงานต่าง ๆ
 :: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
 :: แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 :: แผนพัฒนา 3 ปี
 :: ข้อบัญญัติปี 56
 :: กระบวนการลดขั้นตอน ปี 55
 :: รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 55
 :: ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
 :: การจัดเก็บภาษี
 :: การปกครองส่วนท้องถิ่น
 :: อำนาจหน้าที่
 :: การจัดเก็บและการจัดหารายได้
 :: ภาษีป้าย
 :: ภาษีบำรุงท้องที่
 :: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 :: งานบริหารงานบุคคล
 :: ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
calendar

ปฎิทิน
นาฬิกา
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านด่าน
 
 
นายธวัช    คลังกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
นายสวัสดิ์    จันทร์คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
นายสุวรรณ ตันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
นางสาวรัชนี    แสงดาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วตำบลบ้านด่าน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน   ม.3 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  obtbandan@hotmail.com Tel. 0-5544-6365
 Fax. 0-5544-6365
@ 2005 Copyright by www.bandan.go.th All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768